Sertifikasyonlar

Sertifikasyonlarımız

-ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

─ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

-ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

─ ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

-OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

─ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

-ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

─ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir.

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi;13242-12498-13149-12540

─Tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

TSE 13242: Yetkili servisler,

TSE 12498: Yetkili Servisler-Bilgisayar ve Çevre Birimleri,

TSE 13149: İş Yerleri – Yazılım Hizmetleri Veren – Genel Kurallar,

TSE 12540: Yetkili Servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için – Kurallar

-Avrupa Standartları Uygunluk Belgesi

─Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda , imalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

-TS ISO/IEC 15504(SPICE)

─Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme’dir. Yazılım geliştirme projelerinin daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. SPICE da bu standartlardan biri olup, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirler.