Petrol ve Doğal Gaz Faaliyetleri

Petrol ve Doğal Gaz Faaliyetleri

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye enerji zengini Hazar, Ortadoğu Bölgeleri ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmektedir. Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip olan üretici ülkeler ile en büyük tüketiciler arasında bir noktada yer alan Türkiye, stratejik anlamda çok önemli bir konuma sahip bulunmaktadır.
ARD ENERJİ, Türkiye’de bulunan petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Arama projeleri tüm jeolojik ve jeofizik verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuç olarak her bir ruhsat alanının hidrokarbon potansiyelinin tespiti çerçevesinde yürütülmektedir..