Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralleri

Doğalgaz Elektrik Çevrim Santralleri, kısa inşaat süreleri, düşük yatırım maliyeti, verimli çalışma, minimum çevresel etki nedenleri ile, dünya genelinde yoğun bir ilgi görmektedir. Yakıtın enerjiye dönüştürülmesinde, kömürle çalışan geleneksel termik santrallerden yaklaşık %40 daha yüksek bir işletme verimi sağlar. Bu çevrim santralleri kullandıkları yakıtın elektriğe dönüştürülmesinde %55-60 oranında bir verime ulaşmaktadır; kömür santralleri için eşdeğer rakamlar ise %35-40 oranlarındadır.

ARD ENERJİ olarak ülkemizin enerji sektörüne sağlamış olduğumuz hizmetlerdeki hedeflediğimiz temel amacımız, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyaçlarının sürekli, kesintisiz bir şekilde, mümkün olan en düşük maliyetlerde ve çevreye en az zarar verecek biçimde karşılanabilmesidir.

Doğalgaz Elektrik kombine çevrim santrallerinde birincil olarak elektrik üretimi sağlanmakla birlikte, istenirse çevrimden ara buhar alınarak santral, birleşik ısı-güç sistemi olarak da çalıştırılabilir. Bu özelliği ile kombine çevrimler, ısı-güç üretiminde günümüzde var olan en verimli yöntem konumundadır.

ARD ENERJİ, Doğalgaz enerjisinden elektrik enerjisi üretmek ve işletmek amacı ile Doğalgaz Elektrik Çevrim Santalleri yatırımlarındaki projelerin ön değerlendirmesini yaparak teknik, tasarım, mühendislik, inşaat ve devreye alma projelerini finansal kaynaklar oluşturup, yerli ve yabancı paydaşları ile işbirlikleri kurarak üstlendiği bu projelerde, Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralleri Kurulum ve Taşıma faaliyetlerini kalite, iş güvenliği ve iş programı önceliklerini göz ardı etmeden, tüm beklenti ve memnuniyetleri karşılayıp enerji projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

 

Kombine Çevrim Santrallerinin avantajlarını listelemek istersek ; Fosil yakıtlı santraller içinde en yüksek verime sahip olması,

  • Ekonomik olmaları ve yatırım maliyetlerinin daha düşük olması,
  • Kombine çevrim santrallerinin verimlerinin yanı sıra güvenilirlik oranlarının yüksek olması,
  • Gerek verim ve üretim kapasitesinin, gerekse güvenirlik oranlarının yüksek olması nedeniyle toplam yatırımın geri ödeme sürelerinin kısa olması,
  • Çevre dostu olması sebebiyle zararlı madde emisyonları ile ilgili limit değerlerin oldukça düşük seviyelere çekilebilmesi,
  • Küçük yerleşim alanı ihtiyacı nedeniyle istenirse şehir yük merkezlerinin çok yakınında kurulabilme olanaklarının olması,
  • Kombine çevrimlerde ulaşılan verimler, süper kritik basınçlı tekrar kızdırmalı buhar türbin verimlerinden de yüksek olması,