Hidroelektrik Santraller

Hidroelektrik santrallerinin regülatör, yükleme havuzu, cebri boru, enerji tünelleri, iletim kanalları ve santral binası yapılarının statik hesabı ve proje çizimleri (fizibilite, kati ve uygulama çizimleri) şirketimiz bünyesinde projelendirilmektedir. Mühendislik hizmetlerindeki deneyimimizle, güvenli ve sağlam yaklaşımlarla müşterilerimize en ekonomik ve hızlı uygulanabilir çözümler sunmayı amaç edindik. Projelerin ihtiyaç duyduğu hidrolojik, jeoteknik, hidrolik, sismik ve yapısal değerlendirmeler ARD ENERJİ uzman mühendislerinin koordineli bir ekip çalışması ile gerçekleştirilmekte olup tasarımlarımız proje performansının yanı sıra sürekli bir katma değer sağlamayı hedeflemektedir.