Maden Arama ve AR-GE Faaliyetleri

Sanayileşmeyle artan üretim ve şehirleşmeyle artan tüketim, insanoğlunun enerji ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Bilindiği üzere dünyamızın bugünkü enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil temelli yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Yine gayet iyi bilinmektedir ki bu fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve yakın gelecekte bu kaynaklar çok azalacak ve tükenecektir. Taş, Kömür, Bor, Elmas, Altın ve Baz Metal (Bakır, Kurşun, Çinko) madenleri AR-GE/fizibilite/optimizasyon konularındaki deneyimlerini, ARD ENERJİ çatısı altında toplayan şirketimiz, madencilik sektöründe Türkiye’de birçok inovatif projeye destek vermiştir.