Petrol ve Doğalgaz Faaliyetleri

Petrol ve Doğalgaz Faaliyetleri

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye enerji zengini Hazar, Ortadoğu Bölgeleri ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmektedir. Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip olan üretici ülkeler ile en büyük tüketiciler arasında bir noktada yer alan Türkiye, stratejik anlamda çok önemli bir konuma sahip bulunmaktadır.