Petrol ve Doğalgaz

ARD Enerji, çözüm ortakları ile birlikte petrol rafinerileri ve petrol endüstrisinde tüm elektrifikasyon, enstrümantasyon ve otomasyon çözümlerini sunmakta olup, rafinerilerde ve farklı işletme birimlerinde deneyimlerini paylaşmaktadır.

 • Atmosferik / Vakumlu Ham Üniteler,
 • Visbreaker,
 • Reformlama (Konvansiyonel ve CCR),
 • Hidrodesülfürizasyon,
 • FCCU Sıvı Katalitik Kırma Ünitesi,
 • Kükürt Geri Kazanımı ve TGT (Tail Gas Treating) Baca Gazı Arıtma,
 • Alkilasyon,
 • İzomerleştirme,
 • Dimersol Ünitesi,
 • Tank Sahası ve Karıştırma,
 • LPG Depolama Boşaltma / Yükleme İstasyonları,
 • Besleme ve Altyapı Sistemler
 • ARD Enerji, farklı coğrafyalarda hem yeni hem de retrofit projeler için elektrifikasyon, enstrümantasyon ve kontrol sistemleri için özel çözümler, hizmetler ve ürünler sunmaktadır.
 • SIL 3 Derece F&G (Yangın ve Gaz Kontrol) ve ESD (Acil Durdurma) Sistemleri,
 • Gaz depolama tesisleri, gaz dışı sıkıştırma,
 • Doğal Gaz Boru Hattı Taşıma ve Dağıtım İstasyonları
 • Siber Güvenlik
 • İzinsiz Giriş ve Isı Algılama Sistemleri