Güneş Enerjisi

ARD ENERJİ olarak ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini elektrik enerjisine dönüştürerek enerji sektörümüze kazandırmak için çalışmalarımız tüm yönüyle devam etmektedir. Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyanın birçok ülkesine göre daha avantajlı konumdadır. Güneş santralleri kurulumu aşamasının hazırlık süreçlerinde önemli olan kriterler arazinin tespiti ve kiralanma ya da satın alma durumu, hukuksal anlaşmaların yapılması, sistemin enterkonnekte hatlara bağlantı durumu, uluslararası güneş radyasyon verilerinin arazi koordinatlarına göre değerlerinin tespitidir. Bu gibi ön fi zibilite değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, başvuru dosyalarının hazırlanması, yapım ve tedarik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim çözümler üretmekteyiz. Her türlü zorlu doğa koşullarında güvenle çalışabilecek sağlam bir yapıya sahip panellerin kullanılması ile uluslararası normlara uygun teknolojiler geliştirerek, güneş enerjisini kullanıma dönüştürmekteyiz.